Användarvillkor

När du godkänner användarvillkoren har du och museet ett bindande avtal där följande ingår:

 • Fotografierna måste vara fotograferade av dig.
 • Stockholms läns museum har rätt att använda dina bilder samt lagra dem för framtiden. Bilderna får även användas för forskning.
 • Fotografierna får delas på Stockholms läns museums sociala mediekanaler.
 • Fotografierna kan komma att visas på andra sökportaler för museer som t ex europeana.eu
 • Du har upphovsrätten till ditt fotografi. Om någon vill använda ditt foto för kommersiella syften kommer vi att hänvisa till dig.
 • Creative Commons anger hur andra får använda ditt foto. Du väljer vilken licens du vill men vi rekommenderar: CC BY NC
  by-nc

 • Om det finns rättigheter, t ex varumärken på ditt foto ansvarar du för att du får ladda upp bilden på Samtidsbild.
 • Om det finns människor som går att känna igen på ditt foto så måste du fråga dem om det är okej att ladda upp fotot på Samtidsbild. Tänk på att fota människor på ett schyst sätt och fråga gärna om de vill vara med på bild på Internet.
 • När du registrerar dig som användare på Samtidsbild godkänner du att ditt namn används i samband med dina uppladdade fotografier.
 • När du registrerar dig som användare på Samtidsbild ansvarar du själv för den text och de bilder du laddar upp.
 • Om du vill avsluta ditt medlemskap på Samtidsbild kontakta Stockholms läns museum.
 • Stockholms läns museum har rätt att ta bort fotografier som bryter mot användarvillkoren eller de finstilta paragraferna. Fotografier som kan upplevas kränkande eller vara i strid med svensk lagstiftning kommer att tas bort från Samtidsbild.
 • Stockholms läns museum har rätt att gallra i det uppladdade materialet.

De finstilta paragraferna...

§ 1 Samtidsbild är en elektronisk anslagstavla dvs. en tjänst för elektronisk förmedling av meddelanden som drivs av Stockholms läns museum. Användarvillkoren har motsvarande definitioner av meddelanden som anges i § 1 Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Det som publiceras på Samtidsbild räknas som meddelanden, bland annat de fotografier som laddas upp av användare. Användarens meddelanden är tillgängliga för alla andra användare.

Upphovsrätt
§ 2 Genom att Användaren bidrar med meddelanden till Samtidsbild ger Användaren en icke-exklusiv användningsrätt till Stockholms läns museum att, med nedan angivna begränsningar, framställa exemplar samt på annat sätt göra meddelanden tillgängliga för allmänheten. Stockholms läns museum äger även rätt att förlägga publiceringen till annans webbsajt, på sociala medier eller sökportal på Internet. Inget i dessa paragrafer medför inskränkningar i Användarens rätt att använda sina meddelanden på egen hand. Ersättning utgår inte för Användarens arbete eller Stockholms läns museums rätt att använda Användarens meddelanden enligt användarvillkoren för Samtidsbild och dessa paragrafer.

§ 3 Användaren ansvarar för att han/hon är upphovsman till sina meddelanden.

§ 4 Överlåter Användaren upphovsrätten till ett meddelande till någon annan, ska Användaren alltid göra förbehåll för Stockholms läns museums användningsrättigheter i enlighet med användarvillkoren för Samtidsbild och dessa paragrafer.

Personuppgifter
§ 5 Användarvillkoren och dessa paragrafer har motsvarande definition av personuppgifter som anges i § 3 personuppgiftslagen (1998:204).

§ 6 Användaren accepterar genom att registrera sig samt godkänna användarvillkoren och dessa paragrafer att Stockholms läns museum registrerar de personuppgifter som efterfrågas vid registreringen. Stockholms läns museum förbinder sig att behandla personuppgifter och annan information i enlighet med personuppgiftslagen.

§ 7 Användaren ska inte lägga ut privat information om sig själv eller andra på Samtidsbild. Personuppgifter får inte läggas ut på Samtidsbild om det strider mot personuppgiftslagen.

Olämpligt innehåll
§ 8 Användaren skall inte använda Samtidsbild för att utföra eller uppmana till brott eller sprida meddelanden som på annat sätt är olämpliga. Meddelanden på Samtidsbild får till exempel inte innehålla:
 • hets mot folkgrupp, vilket innebär att man uttrycker förakt eller hotar en grupp på grund av till exempel dess etniska bakgrund, hudfärg, sexuella läggning eller religion.
 • uppvigling, vilket innebär att i ord eller skrift uppmana andra till brott eller ohörsamhet mot myndighet.
 • barnpornografi, pornografi samt bilder eller annat material där någon utsätts för sexuellt våld eller tvång.
 • immaterialrättsligt skyddat material utan rättsinnehavarens tillstånd, vilket inkluderar upphovsrätt, varumärken, andra kännetecken, patenträtt och mönsterrätt.
 • förtal, förolämpning, diskriminering, hot, kränkande fotografering eller något annat som kränker andra människors integritet eller rättigheter.


§ 9 Användaren skall inte använda Samtidsbild för annonsering, marknadsföring eller spam.

Stockholms läns museums rätt att vidta åtgärder
§ 10 Borttagning/döljande av meddelande kan ske om ett meddelande strider mot svensk lag, förordning, användarvillkoren för Samtidsbild eller dessa paragrafer eller om Stockholms läns museum på annat sätt finner meddelandet olämpligt. Stockholms läns museum har även rätt att med omedelbar verkan säga upp Användarens användarbehörighet om det framkommer att Användare använt Samtidsbild i strid med användarvillkoren eller dessa paragrafer. Beslut om att ta bort eller dölja ett meddelande, eller att säga upp en Användares användarbehörighet, behöver inte motiveras.

Tvist
§ 11 Tvist om tolkning eller tillämpning av användarvillkoren för Samtidsbild eller dessa paragrafer ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om parterna trots upprepade förhandlingar inte kan komma överens ska tvist om tolkning av tillämpning av användarvillkoren för Samtidsbild eller dessa paragrafer och därmed sammanhängande rättsfrågor ska det avgöras av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

Övrigt
§ 12 Användarvillkoren för Samtidsbild och dessa paragrafer kan komma att ändras. Vid en ändring kommer användarna att informeras genom ett meddelande på Samtidsbild.

§ 13 Om Användaren vill avsluta sin användarbehörighet på Samtidsbild ska Användaren kontakta Stockholms läns museum. Om Användaren så önskar kan Användaren avpublicera de meddelanden som Användaren laddat upp. Dessa meddelanden kommer dock att finnas kvar i Stockholms läns museums arkiv och kan fortsatt komma att användas på annans webbsajt eller sökportal på Internet.

Villkoren är uppdaterade 2017-06-02