Om Samtidsbild

Samtidsbild är Stockholms läns museums insamling av digitala bilder tagna av invånarna i länet. Bilderna vi tar med våra mobilkameror är flyktiga, risken är stor att de inte kommer att gå att samla in till museerna i framtiden. Sättet vi tar bilder på förändras också snabbt, vem hade väl trott att det skulle bli populärt att fota sina fötter?!

Länsinvånarnas fotografier skapar en förståelse för vår samtid och de kommer att berätta för kommande generationer om hur livet var i Stockholms län på 2000-talet. För att museets fotosamling ska kunna berätta om oss alla måste den innehålla en mångfald av berättelser och perspektiv från många människor. Därför bjuder länsmuseet in alla som bor i länet att vara med och skapa vårt gemensamma kulturarv. Fotografierna lagras för framtiden i museets digitala fotoarkiv.

Stockholms läns museum

Stockholms läns museum är ett regionalt museum med fokus på kulturhistoria, kulturmiljö, konst och slöjd. Genom nya perspektiv och sammanhang vill vi öka förståelsen för vår historia och samtid. Alla är välkomna att ta del av vår verksamhet och vi anstränger oss för att vara aktuella för många. Oavsett om du är expert eller om du ännu inte vet så mycket om ditt kulturarv eller platsen du bor på.

Har du frågor kontakta
Elisabeth Boogh, insamlingsstrateg
elisabeth.boogh@sll.se
Ann-Sofie Nygren, IT-samordnare
ann-sofie.nygren@sll.se