Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta gärna oss på Stockholms läns museum, antigen direkt eller via vår gemensamma e-post.

samtidsbild.kultur@sll.se

Eller direkt:

För frågor kring bilder och texter mejla till: elisabeth.boogh@sll.se, insamlingsstrateg

För tekniska frågor mejla till: ann-sofie.nygren@sll.se, IT-samordnare