Skola

Självporträtt, självframställan eller selfie - kärt barn har många namn. Idag och historiskt har människor valt att berätta om sig själva genom bild och text. En del av de historiska bilderna och dokumenten har överlevt tidens tand och återfinns på museer och i arkiv. I dagens digitala tid är det risk att färre bilder och berättelser sparas för framtiden.

Här hittar du sex lektionshandledningar för åk 9 och gymnasiet i ämnena bild & form, svenska, historia, samhällskunskap och två tematiska arbeten i samhällskunskap & svenska och historia, svenska & bild.

I samtliga ingår att ta en bild och ladda upp på Samtidsbild. Elevens bild blir på så vis del av museets samlingar och bevaras för framtiden.

Här hittar du lektionshandledningarna.

SAMTIDSBILD OCH GDPR

På Samtidsbild kan personer som är 15 år och uppåt ladda upp bilder. Samtycke från elever behövs inte eftersom allmänt intresse används som rättsligt grund för insamling till museets samlingar. Att samla och bevara är del av museernas samhällsuppdrag och museet har därför rätt att behandla personuppgifter utan samtycke.

CREATIVE COMMONS-LICENSER

När en bild laddas upp väljer eleven en creative commons-licens. Denna anger hur andra får lov att använda elevens fotografi.

Tänk på att inte ladda upp bilder eller skriva texter på Samtidsbild som kan vara känsliga för någon annan